Kenelle partio on?

Kaikille ja kaikenikäisille!
Tytöille ja pojille, lapsille, nuorille ja aikuisille!


Partiossa toimitaan viidessä ikäkaudessa. Aikuisten rooli on tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa partiota.

Sudenpennut ovat 7–10-vuotiaita partiolaisia. Partioon voi liittyä sinä syksynä kun koulu aloitetaan. Sudenpenturyhmää kutsutaan laumaksi. Laumassa on yleensä 8–12 sudenpentua. Sudenpentujen ryhmänjohtajana toimii aikuinen, jota kutsutaan akelaksi. Viikoittaisten kokousten lisäksi sudenpennut käyvät laumansa kanssa retkillä ja osallistuvat sudenpentukisoihin- ja tapahtumiin.

Ryhmät muodostetaan syksyllä, ja vastuuhenkilö vastaanottaa ilmoittautumiset.

Vastuuhenkilö Hirvenhiihtäjissä Kati "Katti" Liukkonen     kati.liukkonen (a) partio.fiSeikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Partioon voi liittyä syksyllä, kun koulut alkavat. Seikkailijaryhmässä toimitaan yhdessä joukkueena, jossa on 10–15 seikkailijaa. Joukkue jakaantuu 2–3 pienryhmään eli vartioon. Joukkue kokoontuu kerran viikossa. Lisäksi seikkailijoille järjestetään retki- tai muuta toimintaa kerran kuussa. Joukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo.

Ryhmät muodostetaan syksyllä, ja vastuuhenkilö vastaanottaa ilmoittautumiset.

Vastuuhenkilö Hirvenhiihtäjissä Otto Hertsi     otto.hertsi (a) partio.fiTarpojat eli 12–15-vuotiaat partiolaiset toimivat vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Tarpojiin voi liittyä syksyllä kun koulut alkavat sekä tammikuussa. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Noin kerran kuukaudessa järjestettävissä ikäkauden yhteisissä tapaamisissa tarpojat tapaavat lippukunnan muita tarpojia. Ikäkausitapaamiset voivat olla retkiä, leirejä, kursseja tai muita tapahtumia, ja niissä voidaan toimia myös sekaryhmissä. Tarpojien viikoittaista toimintaa vetää samoajaikäinen vartionjohtaja. Luotsi, tehtävään koulutettu aikuinen, on vastuussa tarpojatoiminnasta.

Vastuuhenkilö vastaanottaa ilmoittautumiset.

Vastuuhenkilö Hirvenhiihtäjissä Jenna "Jena/Hena" Kallio     jennadelina (a) gmail.comSamoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajiin voi liittyä milloin tahansa. Samoajat toimivat 4–12 hengen vartioissa, jotka kokoontuvat viikoittain. Lisäksi vartio tekee retkiä ja osallistuu leireille ja tapahtumiin. Ikäkauden yhteistä toimintaa järjestetään 1–2 kuukauden välein. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Samoajatoiminnasta vastaa tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi.

Vastuuhenkilö vastaanottaa ilmoittautumiset.

Vastuuhenkilö Hirvenhiihtäjissä Joona Halinen     joona.halinen (a) partio.fiVaeltajat , 18-22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajiin voi liittiä milloin tahansa. Vaeltajaryhmässä eli vartiossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajavartio kokoontuu 1–2 kertaa kuussa. Samaan ikäkauteen kuuluva vartionjohtaja suunnittelee ja johtaa vaeltajien toimintaa.Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista.

Vastuuhenkilö vastaanottaa ilmoittautumiset.

Vastuuhenkilö Hirvenhiihtäjissä Anne "Paukku" Taljavaara-Gore     anne.taljavaara (a) partio.fi

 Aikuisilla tarkoitetaan yli 22-vuotiaita partiolaisia. Aikuisten tehtävänä partiossa on tukea lasten ja nuorten kasvua. Vaikka partio on nuorisojärjestö, myös aikuisjäsenillä on meillä paikkansa. Jotkut liittyvätkin partioon vasta aikuisena, esimerkiksi oman lapsen myötä. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa partioharrastusta tai jatkaa sitä! Aikuisena partioon voi liittyä milloin tahansa.

Vastuuhenkilö vastaanottaa ilmoittautumiset.

Vastuuhenkilö Hirvenhiihtäjissä Hallitus

 

Mitä partio maksaa?

Suomen Partiolaiset ry:llä sekä Hämeen Partiopiirillä on yhteiset jäsenmaksut jotka on vuonna 2019: yli 17-vuotiailla I-jäsenmaksuluokassa 61,50€, alle 17-vuotiailta II-jäsenmaksuluokassa 49,50€, sekä uudessa jäsenmaksuluokka III, joka maksetaan 4-6-vuotiaista on 12,25€.

Jäsenmaksun maksaneena sinulla on oikeus osallistua partiotoimintaan virallisesti ja vakuutettuna. Lippukuntamme ei peri partiojäsenmaksun lisäksi omaa jäsenmaksua, mutta leirit ja retket maksetaan omakustanteisesti. Esimerkiksi kahden yön mittaiset retket maksavat 15€ per osallistuja ja 2019 kesällä järjestetty Hämeen Partiopiirin piirileiri Ilves19 maksoi 220€ koko piirileirin ajalta. 

Kun liityt Hollolan Hirvenhiihtäjiin liityt myös samalla Hämeen Partiopiiriin ja Suomen partiolaisiin!

Lisätietoa partion jäsenmaksuista ja jäsenmaksuvapautuksista Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten sivuilta.