Hirvenhiihtäjissä avoinna huima määrä huippu pestejä!

Hollolan Hirvenhiihtäjien hallitus uudistuu vuonna 2022 – haluatko olla mukana?

HHH:n hallitus etsii vuodelle 2022 uusia innokkaita jäseniä hallitukseen sekä johtokolmikkoon ohjelma- ja pestijohtajiksi. Jos olet kiinnostunut tai haluat lisätietoja hallituspestistä, ota yhteyttä johtokolmikkoon (lpkj Samuli, ohjelmajohtaja Letti tai pestijohtaja Katti).

Ohjelmajohtaja vastaa lippukunnan monipuolisesta toiminnasta ja johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan toteuttamista kaikissa ikäkausissa. Apunaan ohjelmajohtajalla on lippukunnan ikäkausivastaavat. Ohjelmajohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan päätöksenteossa huomioidaan ikäkaudet ja kasvatustavoitteet.

Pestijohtaja huolehtii pestijärjestelmän käytöstä lippukunnassa, lippukunnan henkilöresurssien johtamisesta ja kehittämisestä, johtajiston kouluttautumissuunnittelusta sekä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Pestijohtaja huolehtii siitä, että lippukunnassa on hyvä tehdä vapaaehtoistyötä.

Ohjelma- ja pestijohtaja toimivat yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa lippukunnan johtokolmikossa ja heidän on oltava vähintään 18-vuotiaita ja partiojohtajaperuskurssin käyneitä lippukunnan jäseniä.

Lisäksi etsimme jäsenrekisterinhoitajaa ja sudenpentujen ikäkausivastaavaa.

Sudenpentujen ikäkausivastaava pestaa ja perehdyttää akelat ja tukee heitä pesteissään, varmistaa ohjelmajohtajan kanssa, että sudenpentulaumoilla on mielekkäät toimintasuunnitelmat sekä kannustaa yhdessä pestijohtajan kanssa akeloita kouluttautumaan. Hän kannustaa laumoja osallistumaan sudenpentukilpailuihin, retkille ja muihin tapahtumiin sekä suunnittelee ja toteuttaa yhdessä akeloiden kanssa sudenpentujen yhteisiä tapahtumia. Ikäkausivastaavan pestissä on eduksi, että tunnet sudenpentuohjelman tai olet toiminut akelana.

Jäsenrekisterinhoitaja on lippukunnan jäsenrekisterin ylläpitäjä Kuksassa ja pitää huolen, että lippukunnan jäsenrekisteri on ajan tasalla. Hän hyväksyy uusia jäseniä lippukuntaan yhdessä sovittujen henkilöiden kanssa. Jäsenrekisterinhoitaja on lippukunnan tukihenkilö kaikissa Kuksaan liittyvissä asioissa ja tiedottaa kuksan käyttöön liittyvistä muutoksista. Pestissä ajankäyttöä voi itse säädellä. Syksyllä uuden toimintakauden alkaessa pesti vaatii aikaa viikoittain 1-2 tuntia ja muulloin noin tunnin kuukaudessa.

Kaikkiin pesteihin saa perehdytyksen ja koulutuksen.

Lisätietoja antavat:
Pestijohtaja Kati ”Katti” Liukkonen kati.liukkonen (a) partio.fi
Ohjelmajohtaja Maaret ”Letti” Liljaniemi maaret.liljaniemi (a) partio.fi